Política de privacitat

 

 • En compliment del que disposa el Reglament General de Protecció de Dades (GDPR), que es regula en el Reglament de la UE 2016/679 que entra el vigor el 25 de maig del 2018, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem que les dades de caràcter personal dels Usuaris quedaran incorporades en un fitxer automatitzat del que és responsable fanmi.cat i seran tractats de manera confidencial amb la única finalitat d’oferir els nostres serveis i d’informar mitjançant correus electrònics com ara l’enviament de Butlletins de les activitats i matèries del portal fanmi.cat.
 • Totes les dades de caràcter personal són requerides directament a l’Usuari, quan participi en sorteigs o sol·liciti determinats serveis a fanmi.cat, mitjançant la complementació del corresponent formulari que li informarà de manera expressa, de les condicions de tractament de les dades i li sol·licitarà el consentiment explícit.
 • Aquestes dades de caràcter personal no seran comunicats a tercers, a no ser que quedi especificat en el formulari. Els interessats poden exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i disposició de les seves dades de caràcter personal mitjançant un correu electrònic destinat a hola@fanmi.cat.
 • Els Usuaris que participin en sortejos o promocions de productes o serveis de tercers, a part de seguir el mateixos requeriments del segon punt d’aquesta Política de privacitat, donen el consentiment a la publicació del nom dels guanyadors en el portal de fanmi.cat i, també, donen permís a fanmi.cat per facilitar les dades necessàries a l’empresa del sorteig o promoció per a que aquesta els hi pugui fer arribar el premi.
 • Normes per a sortejos i promocions:
  • Els codis descompte, ofertes o cupons només podran ser utilitzats en els termes que s’especifiquin en cadascun dels casos.
  • Les normes d’ús, modificacions o cancel·lacions són responsabilitat de l’empresa anunciant i, en cap cas, fanmi.cat no se’n fa responsable. Des de fanmi.cat només fem arribar les ofertes dels anunciants als usuaris i visitant del nostre portal.
  • Els anunciants, i en aquest cas també fanmi.cat, es reserven el dret de cancel·lar la publicitat dels descomptes, ofertes o cupons quan ho creguin convenient, independentment de la finalització de la data de cada descompte, oferta o cupó.

 

Avís legal

Acceptació de l’usuari

L’accés als continguts i a la utilització dels serveis de l’espai web de fanmi.cat, en endavant la “Web”, atribueix a la condició d’usuari que, des de l’esmentat accés o utilització, accepta, sense reserves, les condicions establertes per aquest Avís Legal en el moment de l’accés.

Propietat intel·lectual i industrial

 • Tots els drets d’explotació estan reservats.
 • La condició d’Usuari no implica la cessió ni la transmissió al seu favor de cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre la “Web” ni sobre qualsevol dels seus signes distintius ni continguts
 • Queden expressament prohibides a l’Usuari la reproducció, distribució, la comunicació pública, la posada a disposició, la transformació o la explotació, per a qualsevol mitjà o procediment, de la “Web” o dels seus contingut, amb finalitats comercials, sense l’autorització explícit
 • L’Usuari es compromet a respectar en qualsevol cas la totalitat dels drets de la Propietat Intel·lectual i Industrial sobre la “Web”, ja sigui de titularitat de fanmi.cat o de tercers. Podrà visualitzar, copiar o fins i tot imprimir els continguts disponibles a la “Web”. única i exclusivament, per a ús personal i privat i que no sigui com a finalitat de caràcter comercial o professional.
 • L’Usuari haurà d’abstenir-se d’eludir qualsevol mesura tècnica de protecció i seguretat adoptades per fanmi.cat per a restringir accions que no comptin amb l’expressa autorització o amb la de tercers titulars de drets sobre marques, logotips o altres signes distintius i els diferents continguts accessibles a través de la “Web”

Responsabilitat dels continguts

 • En cap cas fanmi.cat assumirà cap responsabilitat pels continguts d’altres espais webs de tercers que puguin estar vinculats o enllaçats des de la” Web”. De la mateixa manera, fanmi.cat, tampoc respon per la legalitat d’altres espais webs de tercers des dels que es pugui accedir a aquesta “Web”.
 • fanmi.cat es reserva el dret a realitzar, sense previ avís, els canvis a la “Web” que consideri oportuns, a fi i efecte de mantenir actualitzats els continguts, de millorar els serveis que s’ofereixen o de modificar el seu disseny.
 • fanmi.cat no serà responsable de l’ús no autoritzat dels continguts d ela “Web” per part de tercers ni, de forma directa o indirecte, dels possibles perjudicis econòmics, materials o sobre dades, provocats per un ús il·lícits.

Exclusió de garanties i responsabilitats

 • fanmi.cat no es fa responsable, en cap cas, dels possibles danys i perjudicis, de qualsevol naturalesa, que es pugui ocasionar per error eventuals o d’omissió en els continguts publicats a la “Web” malgrat que es faci el possible per evitar-los.
 • fanmi.cat queda excedent, en tot cas, de qualsevol responsabilitat que es pugui derivar per la transmissió d’un virus i programes maliciosos en els continguts de la “Web”, malgrat haver adoptat de totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho, de la falta de disponibilitat de la “Web” motivada per causes alienes a fanmi.cat i dels danys que pugessin ser causades per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de totnens.cat

Modificacions de les condicions establertes per l’Avís Legal

 • fanmi.cat es reserva expressament el dret a modificar les condicions generals del present Avís Legal. L’accés i la utilització continuada de la “Web” per part de l’Usuari constituiran el reconeixement de la modificació de l’Avís Legal.